מחלקת מעורבות חברתית

ראש המחלקה, נועה בונן Meoravut@sdy.org.il

המחלקה מהווה מענה לעשייה חברתית בקרב הסטודנטים\ות בקמפוס,
בקהילה ובעיר. המחלקה  פועלת תוך הסתכלות רחבה על הקהילות השונות
במכללה ודואגת לגיבוש הסטודנטים וליצירת בית עבור כל סטודנט\ית.

?רוצים לקחת חלק בפרוייקטים במעורבות חברתית תמורת נ״ז
לפרטים נוספים פנו למייל.

מחלקת מעורבות חברתית
רכזת פרויקטים - רותם כימגר

הובלת התנדבויות בקהילה ומפגשים חברתיים בקרב הסטודנטים\ות במכללה. 

רשימת פרויקטים:

• חונכות שנה א': בפרויקט זה נבחרים מדי שנה חונכים\ות משנים ב' וג' מכל מסלול המהווים את דמות האח\ות הבוגר\ת עבור
הסטודנטים\ות בשנה א' ובמכינה לפי המסלול. החונכים\ות יוצרים קשר במהלך חודשי הקיץ ומלווים\ות את הסטודנטים\ות
לכל אורך שנת הלימודים הראשונה שלהם\ן במכללה. המשתתפים\ות בפרוייקט זה מקבלים\ות נ"ז במעורבות חברתית.

• שפה משותפת: פרויקט שמתנהל בשת"פ עם ארגון 'מעיין במדבר'. בפרויקט זה נבחרים מדי שנה מספר זוגות סטודנטים\ות
ערבים\ות ויהודים\ות שנפגשים בזוגות ובקבוצה לשם הוראת העברית והערבית, הכרות עם התרבויות השונות ויצירת שפה
משותפת בקמפוס. המשתתפים\ות בפרוייקט זה מקבלים\ות נ"ז במעורבות חברתית.

• שוברים גבולות: פרויקט המתנהל בשת"פ עם המינהל הקהילתי בית הכרם ומקלט לנשים מוכות. בפרויקט זה
משתתפות שתי סטודנטיות המלוות קבוצת בני נוער לפעילות גיבוש ולהתנדבות עם ילדי המקלט. המשתתפים\ות בפרויקט
זה מקבלים\ות מלגה עירונית.

• אמץ סבא: הפרויקט מתנהל בשת"פ עם ארגון "אמץ סבא". בפרויקט זה משתבצים\ות סטודנטים\ות לקשישים\ות בשכונה
לליווי חברתי לצורך הפגת הבדידות. הפרויקט המתקיים לפי אזורים גיאוגרפים. המשתתפים\ות בפרוייקט זה מקבלים\ות
נ"ז במעורבות חברתית.

• חונכות טכנולוגית: פרויקט בשת"פ עם היחידה למעורבות חברתית במכללה. בפרויקט זה מוצמדים\ות חונכים\ות לקבוצת
סטודנטים\ות לליוי טכני בתחומי הלמידה מרחוק. המשתתפים בפרויקט זה הינם סטודנטים\ות מהסבת אקדמיים לחינוך טכנולוגי. 

• מדברים אהבה: פרויקט חדש בשת"פ עם מחלקת אקדמיה. בפרויקט זה נאספים  תכנים ומערכי שיעור בנושאים השונים של
אלימות ובריונות בקרב בני הנוער. מטרת הפרויקט היא ליצור מאגר מערכי שיעור עבור המורים\ות והסטודנטים\ות להוראה.

רכזת תאים חברתיים - שחר אדן

יצירת 'בית' משותף עבור הסטודנטים\ות בתחומים השונים. 

רשימת התאים החברתיים:

• פוליטיקאיות צעירות: פוליטיקאיות צעירות הינה תכנית הכשרה איכותית, מקורית, מקצועית, ומאוזנת מבחינה פוליטית,
המבקשת להגדיל את מספרן של הנשים הצעירות הנכנסות לזירה הפוליטית ברמה הארצית והמקומית בישראל. הפרויקט
יתחיל בסמסטר ב'. רכזת הפרויקט מקבל עבור עשייתה מלגה ופעילות התא מקבלות נ"ז במעורבות חברתית.

• האחווה הגאה: האחווה הגאה פועלת במכללה זו השנה החמישית. האחווה פועלת בשלושה מישורים מרכזיים:
קמפוס בטוח- התאמת הקמפוס לכלל המגדרים והסטודנטים\ות במכללה, פורום חינוך מגדרי ולהטב"י ופעילות שוטפת בקמפוס. 
רכזי\ות האחווה מקבלים עבור עשייתם\ן מלגה מטעם האחווה הסטודנטיאלית הגאה ופעילי התא מקבלים נ"ז במעורבות חברתית.

רכזי סמ"ן: הרוט חצ'דוריאן ולירון טובול
הנגשת הקמפוס והשיעורים המקוונים לכלל הסטודנטים\ות במכללה ומענה שוטף עבור פניות הסטודנטים\ות בנושא זה.