מחלקת אקדמיה

ראש המחלקה, שחר לוי אלון Academy@sdy.org.il

מחלקת אקדמיה פועלת למען הסטודנטים בנושאים אקדמיים
העולים מול המכללה ומקדמת שיקוף בין המכללה לסטודנטים.
בנוסף המחלקה פועלת  למען חשיפת הסטודנטים לדרכי חינוך
למען מיגור האלימות.

מחלקת אקדמיה
חדשות עדכונים וכל מה שביטווין, זה האזור להתעדכן עליו בכל מחלקה 
קשר שוטף עם הנהלת המכללה
פניות הסטודנטים 
בניית מתווים לסמסטר קורונה בשיתוף עם הנהלת המוסד
מעקב אחר התקנון למען אכיפתו ושימור הזכויות של הסטודנטים
חונכות לסטודנטים בשנה א'
ייצוג  וליווי הסטודנט בועדות משמעת
רכזת הכשרה מעשית - שקד לדל

מענה אישי עבור הסטודנטים בזמן הכשרה מעשית. ופיקוח על זכויותיהם.
רכזת פיתוח תוכן - נעה גולדשמידט

הובלה ופיתוח תכני הכשרה חובה במכללה בנושאים הקשורים למיניות בריאה ומיגור אלימות.