מחלקת אקדמיה

ראש המחלקה, שלי קדוש Academy@sdy.org.il

מחלקת אקדמיה פועלת למען הסטודנטים בנושאים אקדמיים
העולים מול המכללה ומקדמת שיקוף בין המכללה לסטודנטים.
בנוסף המחלקה פועלת  למען חשיפת הסטודנטים לדרכי חינוך
למען מיגור האלימות.

מחלקת אקדמיה
חדשות עדכונים וכל מה שביטווין, זה האזור להתעדכן עליו בכל מחלקה 
קשר שוטף עם הנהלת המכללה
פניות הסטודנטים 
בניית מתווים לסמסטר קורונה בשיתוף עם הנהלת המוסד
מעקב אחר התקנון למען אכיפתו ושימור הזכויות של הסטודנטים
חונכות לסטודנטים בשנה א'
ייצוג  וליווי הסטודנט בועדות משמעת
רכזת התנסות מעשית - אור מתתיהו

 מתן מענה אישי עבור הסטודנטים בזמן התנסות מעשית. ופיקוח על זכויותיהם.
מוזמנים לפנות לכל בעיה, תקלה וספקות
רכזת פיתוח תוכן - חלי חכמון

 הובלה ופיתוח תכני הכשרה חובה במכללה בנושאים הקשורים למיניות בריאה ומיגור אלימות.