אקדמיה

מדור אקדמיה חרט על דגלו לפעול למען הסטודנטים וזכויותיהם, תוך כדי שקיפות אקדמאית מירבית. בין היתר ניתנים שירותים בכל הנוגע לענייני אקדמיה מול המוסד: בעיות מול מרצים, אי פרסום סילבוסים, אי קבלת ציונים, התייעצויות, ועדות משמעת, משובי הוראה, ועוד....

את מטרות ויעדי מדור האקדמיה לשנת הלימודים תשע"ח ניתן לראות כאן.

צור קשר