הנפקת כרטיס סטודנט

התחלת לימודים במכללה במסלולים השונים?  זה הזמן להנפיק כרטיס סטודנט!

את ביצוע ההזמנה יש לעשות דרך פורטל הסטודנט- תחת לשונית אפשרויות נוספות- בקשות וערעורים- בקשה להנפקת כרטיס סטודנט

יש להנפיק כרטיס סטודנט בתחילת שנה א' בלבד, לאחר מכן ניתן להגיע בתחילת כל שנה למשרד האגודה ולקבל מדבקות חבר.ת אגודה עם שנת הלימודים המעודכנת בשביל כל ההטבות של חברי אגודות הסטודנטים!

במקרה של אובדן כרטיס יש להגיע למדור שכר לימוד, לשלם כנס של 25 ש"ח ולהביא את הקבלה החתומה אל משרדי האגודה. לאחר מכן אנו נעביר את הבקשה לקצין הביטחון של המכללה אשר ידאג להנפקת כרטיס סטודנט מחודש בהקדם!

להסבר ניתן לראות את השלבים בתמונה המצורפת: 


צור קשר