הנפקת כרטיס סטודנט

התחלת לימודים במכללה במסלולים השונים?  זה הזמן להנפיק כרטיס סטודנט!

את ביצוע ההזמנה יש לעשות דרך פורטל הסטודנט- תחת לשונית אפשרויות נוספות- בקשות וערעורים- בקשה להנפקת כרטיס סטודנט

יש להנפיק כרטיס סטודנט בתחילת שנה א בלבד, לאחר מכן ניתן להגיע בתחילת כל שנה למשרד האגודה ולקבל מדבקות חבר.ת אגודה עם שנת הלימודים המעודכנת בשביל כל ההטבות של חברי אגודות הסטודנטים!

 

צור קשר