ייצוג בוועדות משמעת והדחה

נציגי האגודה הינם חברי ועדת משמעת והדחה.

משמעות הדבר הינה שישנה נציגות סטודנטיאלית בעלת זכות הצבעה בכל אחת מהועדות.

במידה ונקבעה לכם ועדה, אתם מוזמנים ליצור קשר עם המדור, לסיוע בהכנה לוועדה, התייעצות, ושאלות.

צור קשר